Игри

Информация за страница Роман

В икономическо отношение град Роман се развива бързо в годините след Освобождението. Основната движеща сила в тази насока идва от построената жп гара по линията София – Варна. По този начин градът веднага се превръща във важен център за износ на дървен материал, добитък, продукти от мляко и вълна. Каменоделството и търговията се превръщат в новия поминък на населението, породени от започналото изсичане на гористите местности. Работилниците за направата на тухли и обработката на дърва стават характерни за града наред с тези за варене на ракия. Няколко на брой са промишлените предприятия, които започват да развиват дейност в малкото градче. Сред тях особено ярко се открояват заводите за консерви и изделията от метал. В това населено място се намира и единственият за страната завод за производство на стоманени въжета, който осигурява работни места на значителна част от населението. Също така градът предлага възможност за възстановяване на ябълковите масиви и производството на зърнени култури, гъби и билки.

   В сферата на селското стопанство, инфраструктурата и туризма са утвърдени 17 на брой проекта. Търговското дружество Роман Инвест ЕООД е е учредено именно с цел осъществяване на тези проекти. То се ръководи еднолично от градската община, като това събитие се случва през 2001 година. Газифицирането на населеното място и изграждането на канализация за отпадните води в района са само два от важните предвидени проекти. До 2012 година обаче все още няма построена канализация, която със сигурност би подобрила цялостното състояние на водите в района. На територията на общината развиват дейност една бензиностанция и една газостанция. По-голяма част от работещите добре фирми на общинска територия са предимно малки и развиват дейност в частния сектор. Една от основните цели на управата на населеното място към днешна дата е привличането на средства от различните европейски програми. За нейното постигане се извършва активна работа, а приходите се очаква да дойдат от предприсъединителни фондове и програми на Европейския съюз. Железопътната гара е една от постройките, които дават тласък на града още с появата си. Това се случва през далечната 1897 година, когато страната ни все още се оттърсва от продължилото пет века османско робство.

    Разположението на пътищата на града към съседните общини са разположени лъчеообразно и са предимно от четвърти клас. Туризмът има добро поле за развитие в това населено място, което до голяма степен се дължи на живописната природа и на екологичната чистота. Своя принос в тази насока несъмнено дават и многото на брой археологически находки. В по-голямата си част това са праисторически селища, накити от камък и бронз и останки от крепости от римската епоха. Мястото, на което днес е разположен градът, е било селище още по времето на Бронзовата епоха. Броят на родените в града известни личности по всяка вероятност не е голям, но през последните години един актьор определено популяризира родното си населено място. Става въпрос за Калин Врачански, чиято звезда изгря с участието му в един от новите български сериали Стъклен дом. Освен това Врачански се изявява и като австрийски археолог в друг популярен роден сериал – Дървото на живота.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker